El proyecto de investigación plantea la creación de nuevas metodologías de investigación desde el arte en su intersección con el feminismo que den como resultado una serie de nuevos referentes -artistas, teóricas/os,etc.-  capaces de cuestionar la historia del arte oficial como un discurso cerrado.

Se analizan referentes alternativos y obras de artistas contemporáneas del contexto vasco, conceptualmente y estéticamente conectadas con obras y artistas del ámbito internacional. Este análisis permitirá ver cuáles han sido las rupturas  que la imaginería feminista ha abierto respecto al discurso patriarcal (en cuanto a las identidades de sexo/género), y como esas rupturas han puesto en cuestión los fundamentos de dicho discurso, actualizando los temas del campo del arte.

Ikerketa-proiektuak ikerketa-metodologia berriko sorrera planteatzen du erreferente berriko sailak emaitza bezala ematen duen feminismoarekiko bere intersekzioko artetik -artistak, teóricas/os,etc.- diskurtso itxia bezala artearen historia ofiziala eztabaidatzeko gaiak.

Ordezko erreferenteak eta lanak analizatzen dira euskal testuinguruaren garaikideak diren artistako, kontzeptualki eta estetikoki konektatuta lanekin eta nazioarteko eremuko artistekin. Analisi honek baimenduko du zein izan diren erlijiozko irudigintza feministak diskurtso patriarkalari (sexu/generoa identitateei dagokienez) buruz ireki dituen, eta haustura horiek bezalako aipaturiko diskurtsoko oinarriak, artearen alorraren gaiak eguneratuz, zalantzan jarri dituzten hausturak ikustea.